صحنه هایی که برای برنامه پرطرفدار تلویزیونی انگلستان محدودیت آورد


برنامه تلویزیونی پرطرفدار بیگ برادر در انگلستان به دلیل این صحنه های جنسی هشدار دریافت کرد!

بیگ برادر از برنامه های پرطرفدار تلویزیونی در بریتانیا می باشد که در آن افراد شرکت کننده در کنار هم برای مدتی زندگی می کنند و دوربین ها به شکار لحظه ها می پردازند

برای دیدن عکس ها اینــــجا کلیک کنید

لینک مرتبط:در مورد جنجال جنسی یک ایرانی تبار در بیگ برادر ایـــــنجا کلیک کنید

0 کامنت: