س.ک.سی ترین تنیسور جهان انتخاب شد![مجموعه عکس]

تنیسور صرب آنا ایوانویچ از سوی نویسندگان ورزش تنیس به عنوان س.ک.سی ترین تنیسور سال انتخاب شد. به گزارش صباح، ایوانوویچ که در سال گذشته بهترین نتایج ورزشی را کسب کرده بود دو جایزه را باهم گرفت!

تنیسور 20 ساله صرب از سوی نویسندگان ورزش تنیس آمریکای شمالی به عنوان بهترین تنیس باز زن و همچنین س.ک.سی ترین تنیسور سال زن را به خود اختصاص داد.

به گزارش روزنامه ملیت ترکیه، آنا ایوانوویچ به لحاظ جذابیت جنسی با کسب 39 درصد مجموع آرا و با اختلاف زیاد از ماریا شارپووا اول شد. در زمینه کسب بهترین نتایج نیز ایوانوویچ با 59 درصد مجموع آرا از آنا چاکوتادزه که 24 درصد آرا را به دست آورده است پیشی گرفت و اول شد.

این تنیسور زیبا با ابراز خوشحالی از کسب دوجایزه ازروزنامه نگاران تشکر کرد و از اهمیت این جوایز برای خود سخن گفت.

عکس های کاملی از آنا ایوانوویچ را اینجا ببینید

0 کامنت: