فانتزی در سک.س به مرگ منتهی شد: بکش و لذتم بده!

یک زوج که در س.ک.س به دنبال فانتزی و امتحان روشهای جدید بودند س.ک.س را با پایانی ناخوش به سرانجام رساندند!
زوج تنوع طلب آمریکایی دو سال بود که در س.ک.س به دنبال آزمودن روشهای جدید بودند.
در اثر آزمایش روش جدید لذت بردن از س.ک.س، مرد زنده ماند و همسرش درگذشت! علت مرگ هم این گونه اعلام شد: وصل کردن برق به نوک پستانهای زن!
واقعه در ایالت پنسیلوانیا روی داد و در جریان آن تابی تیلور 37 ساله ابتدا اعلام کرد همسرش بعد از شستن موهایش هنگام کار با سشوار دچار برق گرفتگی شده و درگذشته است. هنگام بازجویی، مرد اعتراف کرد که همسرش قربانی فانتزی های جنسی شده است. در فانتزی آخر، تیلور به نوک پستانهای همسر 29 ساله اش کریستن کلیپسهای حاوی الکتریک وصل نمود!!
تیلور با توجه به آنکه پیش از این نیز این فانتزی را انجام داده بودند برای آنکه زنش سروصدا نکند دهان همسرش را باندپیچی کرد. اما بعد از آخرین شوک الکتریک وارد شده، زن هیچ حرکتی نکرد. مرد که ابتدا فکر می کرد زنش شوخی می کند با عدم حرکت زنش به سرعت لباسهای او را پوشاند و وی را به نزدیکترین درمانگاه رساند.
اما دیگر بسیار دیر شده بود...!

0 کامنت: