14 سال زندان برای مرد ایدزی انگلیسی به جرم آمیز.ش با پانزده زن سوئدی


در سوئد، یک مرد جوان انگلیسی که باعث انتقال قطعی ویروس ایدز به دو زن و خطر آلودگی 13 زن دیگر به این ویروس شده بود به 14 سال زندان محکوم شد.

به گزارش روزنامه ملیت به نقل از خبرگزاری سوئد همچنین اعلام شده است متهم به نام کریستر مریل اگت بخاطر جبران ضرر و زیان وارده به زنان به پرداخت 2.72 میلیون کرون سوئد نیز محکوم شده است. دادگاه منطقه سولنا در سوئد اتهامات وارده به این متهم انگلیسی را قبول کرده بود اما قبل از اجرای احکام خواستار بررسی وی از سوی روانشناسان شده بود. متهم بدون ذکر بیماری اش با دو زن وارد عمل جنسی شده بود و آنها را به این ویروس آلوده کرده بود. ضمن آنکه در طول سالهای 2001 تا 206 نیز با 13 زن که شش تای آنها زیر 15 سال سن داشتند سک.س کرده بود. گفته می شود این زنان به این بیماری آلوده نشده اند.

متهم ضمن قبول اتهاماتش گفته است از کوچک بودن برخی از زنان مقابلش خبر نداشته است.

0 کامنت: