دختر 16 ساله در انتظار هفتمین فرزند!


دختر 16 ساله آرژانتینی در انتظار هفتمین فرزند خود است!!

وی که اولین فرزندش را در 14 سالگی به دنیا آورده است در انتظار دومین مرحله تولد سه قلوهایش است! این دختر 16 ساله سال قبل نیز سه قلو به دنیا آورده بود!

پزشک بیمارستان کوردوبا گفته است اولین باری است که با مورد اینچنینی برخورد می کند.

این مادر 16 ساله گفته است مسأله ای برای نگرانی وجود ندارد. مادر این دختر نوجوان صاحب 7 فرزند نیز گفته است دخترش بیکار است و مادربزرگ از نوه هایش نگهداری می کند.

منبع: حریت ترکیه

0 کامنت: