مجموعه عکس: حجاب در پارلمان ترکیه تصویب شد، دهها هزار دختر ترک به خیابانها ریختند

امروز دوره دوم رأی گیری پارلمان ترکیه برای آزادی حجاب اسلامی با 411 رأی موافق تصویب شد و دهها هزار نفر از ترک های مخالف حجاب به خیابانها ریختند.
موافقان حجاب آنرا در راستای آزادیهای فردی ارزیابی می کنند و مخالفان نیز اعتقاد دارند آزادی حجاب در دانشگاهها گام اول برای حجاب اجباری در ترکیه خواهد بود.
لایحه آزادی حجاب اسلامی در دانشگاه با این تصویب پارلمان برای تأیید به ریاست جمهوری خواهد رفت. با توجه به آنکه عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از اعضای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه (آک پارتی) است این لایحه با موافقت وی مواجه خواهد شد. گفتنی ست زنان رئیس جمهور، نخست وزیر و اکثر وزرای جمهوری ترکیه به طور کامل محجبه هستند.
برخی از دختران مخالف حجاب اعتقاد دارند با تصویب این قانون به تدریج آنها برای محجبه شدن تحت فشار جامعه اسلامی ترکیه قرار خواهند گرفت. روی پلاکارد یکی از دختران این شعار دیده می شد: "در این کشور کسی به خاطر روزه گرفتن کشته نشده است، اما جوانان ما بخاطر روزه نگرفتن کشته شده اند"
نخست وزیر و وزرای کابینه بارها بر حمایت از زنان این کشور اعم از محجبه و غیرمحجبه تأکید کرده اند و گفته اند حافظ اصل لائیک بودن جمهوری ترکیه خواهند بود، مخالفان نیز آنها را به تقیه و پنهان کردن هدفهای اصلی خود متهم می کنند.
(برای بزرگ کردن عکس ها روی آنها کلیک کنید)


0 کامنت: