رکورد ترکیه در جذب سرمایه های خارجی: 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته!

ترکیه با جذب 21.873 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2007 رکورد زد. جذب سرمایه خارجی ترکیه نسبت به سال 2006 افزایشی معادل 9.8 درصد داشته است.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین سرمایه گذاری را در ترکیه داشته اند. این کشورها در مجموع 66.2 سرمایه های خارجی ترکیه را به مبلغ 12 میلیارد و 693 میلیون دلار به خود اختصاص داده اند. در ترکیه، کشور هلند 5 میلیارد و 682 میلیون دلار، آلمان 1 میلیارد و 4 میلیون دلار، انگلستان 688 میلیون دلار و دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز 5 میلیارد و 682 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند.

ایالات متحده در ترکیه 4 میلیارد و 206 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. 1 میلیارد و 370 میلیون دلار سرمایه خارجی در ترکیه نیز از سوی کشورهای آسیایی تأمین شده است و 379 میلیون دلار نیز از سوی کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا در ترکیه سرمایه گذاری شده است.

بیشترین سرمایه گذاری خارجی در امور بانکداری ترکیه صورت پذیرفته است. خصوصی سازی در ترکیه نیز باعث جذابیت این کشور برای سرمایه گذاران خارجی شده است.

در سال گذشته 3 هزار و 51 شرکت بین المللی در ترکیه شعبه تأسیس کرده و مجوز فعالیت گرفته اند.

پی نوشت – تسهیل سرمایه گذاری خارجی، گارانتی سرمایه آنها از سوی دولت، تسهیل بانکداری و درک دولت ترکیه از اهمیت سرمایه گذاری خارجی باعث شده است ترکیه به یکی از مهمترین کشورهای جذب کننده سرمایه خارجی تبدیل شود. سرمایه گذاری خارجی در ترکیه نرخ بیکاری را در این کشور کاهش می دهد، از سوی دیگرباعث جذب گردشگران کشورهای سرمایه گذار می شود چرا که توریستهای آن کشورها خودشان را در ترکیه غریبه احساس نمی کنند. پرستیژ امن بودن ترکیه نیز فاکتور مهمی است که سیاستمداران آن کشور به خوبی از آن بهره می برند در حالی که امنیت در ایران اگر بیشتر از ترکیه نباشد کمتر از آن هم نیست. شاید عامل مهم در عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه خارجی عدم اطمینان سرمایه گذار از تغییرات قانون تجاری مرتبط با سرمایه گذاری در ایران باشد در حالی که در ترکیه سرمایه گذار از این لحاظ احساس امنیت می کند. ضمن آنکه فعالیت بانکی در ایران نیز عقب مانده است و متأسفانه هیچ گونه ارتباط بین بانکهای ایرانی و خارجی وجود ندارد.

تصویر سیاهی که رسانه های غربی از ایران می سازند نیز باعث ترس سرمایه گذاران خارجی می شود.


0 کامنت: