این روستا بدون مرد مانده است!

در روسیه تعداد مردان رفته رفته کاهش می یابد. روستای سلیدزی روسیه – Slydzi – تماما از وجود مردان خالی شده است و در این روستا تنها 100 نفر زن و دختر زندگی می کنند.

بعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی شوروی سابق متوسط سن مردان به سرعت در حال کاهش است. در روسیه اکنون متوسط سن مردان 59 سال است و بسیاری از روستاهای روسیه در حال خالی شدن از مرد هستند.

روستای سیلدزی روسیه یکی از این روستاهاست. در این روستا که آخرین مردش را سال گذشته از دست داد 100 زن زندگی می کنند.

سیلدزی 50 سال قبل روستایی پرجمعیت با ترکیبی از زن و مرد و کودک بوده است.

1 کامنت:

Mohammad R. می‌گوید:

میتونن واردات صادرات کنن، مثلا الان تعداد مردها داره از تعداد زن ها بیشتر میشه، میتونن زن هاشون رو به ایران صادر کنن یا مردای ایرانی رو بفرستن اونجا !!!!!!!!!!!!