سران پ.ک.ک به حساب همدیگر رسیدند: کشمکش رهبران پ.ک.ک با خونریزی به پایان انجامید

بین نیروهای سرشناس رهبری پ.ک.ک / کنگرا – گل که ضربات زیادی از نیروهای مسلح ترکیه خورده بودند کشمکش ایجاد شد. در نبرد بین سرشناسترین افراد این تشکل تروریستی یعنی مراد کاراییلان و فهمان حسین که برای رهبری این پ.ک.ک انجام گرفته است 6 نفر با سم و 4 نفر نیز با گلوله کشته شدند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از روزنامه حریت هفته گذشته در کوه قندیل در شمال عراق مراد کاراییلان با همراهانش به غذا دعوت شد. کاراییلان به علت حضور در یک جلسه دیگر دیر کرد اما "خاکی – آمد" که به عنوان دست راست وی معروف بود به همراه 5 نفر دیگر بر اثر سم ریخته شده در غذا کشته شدند.

بعد از این واقعه 4 تروریست سوریه ای که غذا را حاضر کرده بودند با نامهای کد شیلا، زنار، دیلان و روژهات به گلوله بسته شدند. افرادی که به گلوله بسته شدند از افراد گروه دکتر باهاس اردال و فهمان حسین سوریه ای بودند.

به نوشته حریت واقعه فوق بر سر دعوا برای رهبری پ.ک.ک رخ داده است و گروههای کرد ترکیه ای عضو پ.ک.ک و کرد سوریه ای پ.ک.ک برای رهبری تشکل پ.ک.ک در جدال هستند.

پیش از این برای مسموم کردن عثمان اوجالان برادر عبدالله اوجالان هم (که از پ.ک.ک جدا و حزب دمکرات دوستداران میهن را تأسیس کرده بود) اقداماتی صورت گرفته بود. شخصی با اسم کد هوزات که از افراد نزدیک به مراد کاراییلان است در قهوه عثمان اوجالان زهر ریخته بود و عثمان اوجالان مسموم شده بعد از دوره درمان در شهر اربیل عراق نجات یافته بود.


0 کامنت: