مجموعه عکس: تظاهرات بانوان محجبه به نفع حجاب در ترکیه

بانوان عضو گروه "آزادی برای اندیشه" در آنکارا طی تظاهراتی خواستار از بین بردن ممنوعیت حجاب به طور کامل در ترکیه شدند. این گروه که از سوی برخی از بنیادها حمایت می شدند در پارک عبدی ایپکچی در میدان صحیه تجمع کردند و پلاکاردهایی با شعارهای مختلف را در دست گرفتند.

احمد گؤندوغدو مسئول سندیکای مشترک آموزش در این تظاهرات طی سخنانی گفت: " حرفهای بعضی رؤسای دانشگاهها را مبنی بر جلوگیری از ورود دختران محجبه به محوطه دانشگاهها را نمی توانیم قبول کنیم"

وی افزود: " بعد از تأیید لایحه حجاب توسط رئیس جمهور هرکه با آن مخالفت کند با قانون اساسی مخالفت کرده است و مرتکب جرم خواهد شد"

احمد آکسو رئیس سندیکای کارمندان نیز در این تظاهرات گفت: " ترکیه اکنون در مسأله حق و آزادی در وضعیت بسیار حساسی به سر می برد. ما نه تنها خواهان آزادی پوشش اسلامی در دانشگاهها هستیم بلکه می خواهیم پوشش اسلامی در تمامی دستگاههای دولتی آزاد بشود"

منبع: روزنامه حریت
جهت دیدن عکس های بیشتر

0 کامنت: