دهشت در کانادا: راز پاهای بریده چیست؟

در ساحل جنوب کانادا برای بار سوم در 6 ماه گذشته پای بریده متعلق به جنس مذکر پیدا شد! در منطقه هنوز کسی برای اعلام فرد یا افراد گمشده، به پلیس مراجعت نکرده است.

پلیس کانادا برای ارائه توضیح در مورد این واقعه کار دشواری دارد! به نوشته روزنامه تایمز کولونیست پای بریده آخر چکمه پوش بوده است.

آنی لینتا سخنگوی پلیس با اشاره به اینکه پیش از این نیز پاهای بریده متعلق به مردان در این ناحیه یافت شده است تعداد این پاها را قبل از این دو عدد پا اعلام کرد. در یک ناحیه به وسعت 60 کیلومتر این سومین پائی است که یافت می شود!

حریت ترکیه

سخنگوی پلیس گفته است: " در حال بررسی این واقعه عجیب هستیم و نمی خواهیم در این مرحله هرگونه توضیح مغشوش ارائه دهیم"


1 کامنت:

worldnet می‌گوید:

salam
man mikham ba shoma ashena besham
hamchenin dost daram ba weblog khob shoma tabadole link konam montazere shoma hastam