ویدئو: شکنجه برای تفریح!

تصاویر ویدئویی زیر از یک برنامه تفریحی ایتالیایی است. دو کشتی کج کار در یک برنامه تفریحی تلویزیونی یک خانم را به رینگ می برند و...، ببینید چه می کنند... چهره زن شرکت کننده گویای همه چیز است!

روزنامه وطن ترکیه اشاره ای به نام کانال تلویزیونی و برنامه مورد نظر نکرده است!

0 کامنت: