زندگی شاهانه رهبران پ.ک.ک، زندگی فقیرانه کردها

*عثمان اوجالان زن کرد ایرانی اش را طلاق داد و این بار با یک دختر 22 ساله ازدواج کرد!

برادر عبدالله اوجالان، عثمان اوجالان با یک دختر 22 ساله کرد ازدواج کرده است. عثمان اوجالان که سابق بر این از رهبران گروه جدایی طلب پ.ک.ک بوده است از این گروه خارج و حزب دمکراتیک میهن پرستان را تشکیل داده است از زن سابق و ایرانی خود با نام رمز ژیان (کـِـوِه شجاعی) جدا شد و از نو با یک دختر 22 ساله ازدواج کرد!

این ازدواج در آکره از بخش های شهر دهوک عراق سر گرفت.

عثمان اوجالان بخاطر درگیری های داخلی پ.ک.ک از رهبری آن کنار رفته و در شمال عراق به فعالیت در زمینه نانوایی و تنور مشغول است!

در حالی که مردم کرد در ترکیه و عراق زندگی اقتصادی سختی را می گذرانند به نوشته ملیت، عثمان اوجالان 2 و نیم کیلو طلا به زن جدیدش داده است و هزینه ازدواجش نیز 52 هزار دلار بوده است.

پیش از این گزارشهایی در مورد فساد اخلاقی رهبران پ.ک.ک و سوء استفاده آنان از دختران پیوسته به پ.ک.ک منتشر شده بود. در صدر این افراد نیز عبدالله اوجالان قرار دارد.

بسیاری از افراد سرشناس پ.ک.ک تحت گارانتی کشورهایی همچون امریکا قرار دارند و آنهایی که کشته می شوند افرادی هستند که اکثرا تحت تأثیر تبلیغات پ.ک.ک قرار می گیرند یا اینکه زیر تهدید مجبور به همکاری می شوند.

گفتنی ست کـَوه شجاعی زن ایرانی و سابق عثمان اوجالان به دلیل جدا شدن شوهرش از گروه پ.ک.ک او را طلاق داده بود و فرار کرده بود!

0 کامنت: