چگونه نوزادان دوقلو با لگد زدن به شکم مادر، او را از مرگ نجات دادند!!

*نقش لگدهای حیاتی نوزادان دوقلو به شکم مادر!*

میشله استفانی زن 35 ساله انگلیسی با لگد جنین های دوقلوی داخل رحمش از تومور خطرناک داخل رحم نجات یافت.

استفانی در زمان حاملگی اش به یک تومور سرطانی در رحمش مبتلا شد. با وجود احتمال سقط جنین به واسطه تومور سرطانی رحم، زن حامله با سلامت نوزادان دوقلو را به دنیا آورد.

ضمن آنکه پزشکان گفته اند دوقلوها – آلیس و هریت - در داخل رحم مادرشان با لگدهایی که به شکم وی زده اند ضمن تحریک تومور سرطانی، مادر را از مرگ نجات داده اند!

دکترها گفته اند در صورت بزرگ شدن تومور سرطانی، زن باید هرچه سریعتر کموتراپی شود یا اینکه رحم زن باید برداشته شود.

استفانی که در بیمارستان رویال مارسدن تحت درمان قرار داشت و مجبور شده بود دوره درمان را بخاطر حاملگی اش کوتاه تر کند به خبرنگاران گفت: " در شکمم دو موجود زنده را حمل می کردم. مخصوصا هنگامی که دریافتم آنها مرا از مرگ نجات داده اند به خودم گفتم نمی توانم از فرزندانم بگذرم."

وی افزود:" لگدهایشان را احساس می گردم اما نمی دانستم این لگدها چقدر مهم و حیاتی هستند! اگر حامله نبودم تومور تشخیص داده نمی شد و برای هرچیز بسیار دیر می شد"

گفاتی ست این نوزادان در سال 2006 به شیوه سزارین به دنیا آمده بودند و هم اکنون در کمال صحت به سر می برند!

منبع: روزنامه وطن ترکیه


0 کامنت: