آفریقای جنوبی به هم ریخت: بار دیگر اهانت به سیاهان!

- دانشجویان سفیدپوست به سیاهان ادرار خوراندند!


17 سال بعد از پایان یافتن قانون آپارتاید در آفریقای جنوبی، این کشور بار دیگر به خاطر توهین به سیاهان به پا خاست.

این بار سفیدپوستان در آفریقا سیاهان را وادار کردند غذای آمیخته با ادرار و مدفوع سفیدپوستان را بخورند!

هزاران نفر از سیاهان این کشور به خیابانها ریختند و این واقعه نژادپرستانه را به شدت محکوم کردند.

اتفاق در دانشگاه free state روی داد که اکثریت دانشجویان آنرا سفیدها تشکیل می دهند. چهار دانشجوی سفیدپوست برای اعتراض به یکی شدن خوابگاههای سفیدها و سیاهان ابتدا در غذای سگ سیر قرار می دهند. سپس یکی از سفیدپوستان در غذا توالت می کند و پنج خدمه سیاه را که یکی از آنها پسر است مجبور می کنند آن غذا را بخورند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از ملیت ترکیه دانشجویان سفیدپوست دستگیر شده اند و رئیس دانشگاه نیز از این واقعه شدیدا اظهار تأسف کرده است. دانشجویان سفیدپوست از این واقعه زشت فیلمبرداری کرده و فیلم آنرا منتشر کرده بودند.

برای دیدن عکس های دیگر از این واقعه زشت اینــــجا کلیک کنید


-کپی رایت را رعایت کنیم-

0 کامنت: