پیغمبر تقلبی ترکها با 100 دلار به شما مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه الله را می دهد!

پیغمبر تقلبی ترکیه اسکندر اورنس اوغلو که زمانی در برنامه های زنده تلویزیونی خاضر می شد دوباره به صحنه برگشت! او این بار با 100 دلار به شما مدرک دانشگاه الله را می دهد!

اسکندر ادعا می کند یکی از 20 نفری است که با الله صحبت می کند. او می گوید از 65 میلیون نفر 5 میلیون نفر به بهشت خواهند رفت. اکنون وی در دنیای مجازی در تلاش برای فریب دیگران است.

به نوشته روزنامه حریت، این پیغمبر دروغین با یکصد دلار به شما مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه الله را می دهد. اعضای هیأت علمی دانشگاه الله را اطرافیان و اقوام وی تشکیل می دهند. وی خود را رئیس این دانشگاه معرفی کرده است و سالیانه در دانشگاهش دو بار امتحان پایان دوره ابتدایی می گیرد و حتی برای قبول نشده ها امتحان فوق العاده هم گذاشته است!

این پیغمبر دروغین برای دانشگاه الله یک سایت طراحی کرده است و در قبال 100 دلار مدرک تحصیلی می دهد.

اسکندر اعتقاد دارد قرآن 3000 آیه دارد و خود را رسول خدا می داند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه این پیغمبر دروغین سه سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی حتی نتوانسته بود سوره فاتحه را از حفظ بخواند!!

دانشگاه وی شامل دوره ابتدایی، دبیرستان و مقطع دانشگاه می باشد!


- کپی رایت را رعایت کنیم -

0 کامنت: