سیگاری که سرطان تولید نمی کند ساخته خواهد شد!

عامل سرطانزای موجود در سیگار از سوی محققان مشخص شد و گام اولیه برای تولید سیگارهای غیر سرطانزا برداشته شده است.

محققان دریافته اند عاملی که باعث ایجاد سلولهای سرطان در شش ها می شود "هیدروژن پروکسیت" موجود در سیگار است. این اکتشاف گام اولیه تولید سیگارهای عاری از «هیدروژن پروکسیت» خواهد بود.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، این کشف حاصل زحمات محققان دانشگاه کالیفرنیا و فدراسیون بنیادهای آزمایشات بیولوژیک FASEB می باشد.زیپورا گولدکورن رئیس این فدراسیون در نشریه وابسته به آن بنیاد اظهار امیدواری نمود که این آزمایشات چراغی را فراراه کم کردن سرطان شش را روشن کند.

گولدکورن و همکارانش در لابراتوار نحوه عکس العمل سلولهای مختلف شش را روی دود سیگار و هیدروژن پروکسیت بررسی کردند. آنها سلولهای شش را به مدت دوروز پس از ابتلا به این ماده بررسی کردند. در نتیجه این آزمایشات مشخص شد سلولهای شش در مقابل دود سیگار و هیدروژن پروکسیت عکس العمل یکسانی دارند و نشانه های ابتلای به سرطان در آنها تثبیت شد. در سلولهایی که این ماده ها(دود سیگار و هیدروژن پروکسیت) به آنها تزریق نشده بود نشانه ای از سرطان یافت نشده است.


- کپی رایت را رعایت کنیم-

0 کامنت: