پشتکار عجیب یک زن برای مادر شدن: 17 بار حامله شد، بار هجدهم فرزند سالمش را در آغوش گرفت!

یک زن خانه دار 43 ساله بعد از آنکه هفده بار حامله شد و فرزندانش مرده به دنیا آمدند در بار هجدهم حاملگی اش فرزند سالمی بدنیا آورد و مادر شد!

خانم نریمان کوتلو، همسر قادر کوتلو 29 سال برای مادر شدن تلاش کرده بود. و بالأخره با عزمی عظیم توانست طعم مادر شدن را بچشد.

وی که هفت بار به روش معمول حامله شده بود، سیزده بار هم تحت درمان حاملگی قرار گرفت.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از کانال خبر7؛ این زن در 15 بار حاملگی اش هفده جنینش را از دست داد و برای هرکدام جداگانه عزا گرفت. اما نه مرگ نوزادانش و نه حرف شوهرش که "دیگر فایده ای ندارد" او را از تصمیمش برنگرداند. شوهر این زن که 2.5 ماه قبل فرزندش را در آغوش گرفت در حالی که بسیار خوشحال بود گفت: به همه چیز می ارزد!

این زن که بعد از حاملگی منجر به تولد فرزندش باورش نمی شد به مدت چهارماه تمام حاملگی اش را مخفی کرد. تا زمانی که بچه اش به دنیا آمد هم باورش نمی شد!

توضیحات – نریمان در ترکیه اسم خانمانه (زنانه) است


0 کامنت: