مجرم ترکیه ای به دلیل کتک زدن همسرش به 2.5 ماه نظافت اماکن عمومی محکوم شد!

در شهر قبضه از توابع استان کوجا الی ترکیه مردی به جرم کتک زدن همسرش به 2و نیم ماه کار مفید برای اماکن عمومی محکوم شد!

محرم. ک مجرم ترکیه ای کارش را با نظافت دادگستری شهر قبضه آغاز کرده است!

این مرد در یک روستا از توابع شهر قبضه همسرش را که هشت سال سابقه زندگی مشترک داشتند کتک زد و شعبه 1 دادگاه جزایی ترکیه به جرم جراحت وارد کردن عمدی، وی را مقصر شناخت.

با شکایت زن مجرم - گولر. ک ، دادگاه مجرم را به دلیل سیلی زدن که به صورت جراحت سطحی نمود داشته است به چهارماه حبس محکوم نمود. به دلیل وقوع جرم توسط مجرم علیه همسر قانونی، مدت حبس و از چهار به 6 دوماه حبس افزایش یافته بود. اما به دلیل رفتار مناسب متهم در دادگاه این مدت به 5 ماه کاهش یافت.

محکمه با توجه به ضعف مالی و اجتماعی متهم وی را به صورت مشروط آزاد و مکلف کرد بمدت 2 و نیم ماه به نظافت اماکن عمومی بپردازد. وی بمدت دو ماه تمام روز بجز روزهای پایانی هفته بین ساعات 8 تا 12 به نظافت دادگاه خواهد پرداخت.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از روزنامه حریت، مجرم پشیمانی خود را از کتک زدن همسرش اعلام کرد. وی گفت: " بعد از دعوا با همسرم آشتی کردم. بخاطر آنکه مجازات حبس به نظافت اماکن عمومی تغییر کرد خوشحالم. تا ظهرها به نظافت می پردازم، بعد از ظهرها هم در اداره یک دوستم به کار مشغول هستم!"

پی نوشت – در مناطق روستایی ترکیه خشونت علیه بانوان یکی از معضلات موجود اجتماعی است. هرچند زنان ترکیه ای نسبت به همجنسان ایرانی شان حساس تر هستند و براحتی از همسرشان شکایت می کنند. در زمینه وقوع جرائمی چون تهدید، آزار جسمی یا تجاوز نیز زنان اکثرا به پلیس مراجعه می کنند چرا که خود را قربانی می بینند و همین باعث مجازات شدید برای مجرمان می شود.


0 کامنت: