گالری تصویری: استانبول... آه استانبول


استانبول، برای هر کسی که مدتی را آنجا گذرانده باشد اسمی نوستالژیک است!
شهری که هفت تپه می نامندش!بخاطر بنای آن روی هفت تپه!
شهری که یک جهان شهر است، شهری پیوند دهنده فرهنگ، دین و آداب و سنن مختلف!
شهری که دو قاره اروپا و آسیا را به هم پیوند می دهد
شهری که برای بسیاری، شهر عشق است!
شهر مناره و مسجد!
شهر تسامح و تساهل!
شهری با مراکز تفریحی بی شمار،
شهری که هربار برایتان یک حس خاص می دهد دیدنش!
شهر عاشق شدنها و شهر عشق!استانبول جدید
-----------------


نمای زیبایی از شهر استانبول

جامع اورتا کوی


عکس هوائی تنگه استانبول - İstanbul Boğazı

Marmara Denizi -
دریای مرمره
-----------------

استانبول، زیبا و رؤیایی
-----------
جامع اورتاکوی