درآمد ناخالص ترکیه 31 درصد افزایش یافت!

عمر دمیر رئیس سازمان آمار و ارقام ترکیه اعلام کرد درآمد ناخالص داخلی ترکیه نسبت به سال 2006 بیش از 31 درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان آمار و ارقام ترکیه (İK) در سال 2006 مجموع درآمد ناخالص ترکیه 576 میلیارد لیره جدید ترکیه (بیش از 480 میلیارد دلار) بوده است که این رقم در سال 2007 با 31.6 درصد افزایش به 758 میلیارد لیره جدید (بالغ بر 630 میلیارد دلار) رسیده است.

بر این اساس درآمد سرانه هر شهروند ترکیه ای درسال 2006 7 هزار و پانصد دلار اعلام شده است.

منبع: ینی شفق

پی نوشت- گفتنی ست برخی روزنامه ها با عبارت "فردا صبح روی کاغذ ثروتمندتر شده اید" از درآمد سرانه جدید ترکیه استقبال کرده بودند که نشانگر نارضایتی نسبی روزنامه ها از وضعیت اقتصادی ترکیه است.

ترکیه هیچ منبع زیرزمینی همچون نفت و گاز ندارد و غالب درآمدش مبتنی بر صنایع خودروسازی، پوشاک، صنایع غذایی، توریسم و ساختمان سازی در کشورهای بیگانه است.


0 کامنت: