برای تفریح ماشین حمل جنازه را دزدیدند!


سه جوان که برای گردش ماشین حمل جنازه مربوط به شهرداری را ربوده بودند هنگامی که به محور خلاف جاده پیچیدند از سوی پلیس دستگیر شدند!

نصفه شب سه شنبه این سه جوان 19، 20 و 22 ساله ماشین حمل جنازه شهرداری ریزه را دزدیدند و هنگام گردش به محور خلاف پیچیدند.

پلیس که به این سه نفر مشکوک شده بود متوجه شد هیچکدام از سرنشینان کارمند شهرداری نیستند و هر سه نفر را دستگیر کرد!

دزدان ماشین حمل جنازه گفتند که این کار را صرفا برای ماجراجویی انجام داده اند و قصد دزدی نداشته اند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، پلیس این سه نفر را به صورت موقت آزاد کرد و تحقیقات را ادامه می دهد!

(مثل اینکه این جوانان برای سوارشدن به ماشین جنازه اندکی عجله داشته اند!)

0 کامنت: