تجاوز یک کانگورو به کشاورز نیوزلندی!

آرتور کرادوک، کشاورز 48 ساله نیوزلندی ادعا کرد از سوی یک کانگورو مورد تجاوز قرار گرفته است!

این کشاورز نیوزلندی در شکایتش به پلیس گفت از سوی یک کانگورو از نژاد ومبات مورد تجاوز قرار گرفته و از لحاظ روحی دچار صدمه شده است!

وی گفت: در خانه مورد تجاوز این کانگورو قرار گرفتم و اکنون لهجه ام هم شبیه استرالیایی ها شده است.

کانگوروی ومبات نژادی مختص استرالیاست و پلیس اکنون در حال بررسی صحت و سقم قضیه است!

به نقل از گازته وطن

2 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

احتمالا بابای بچه ها لباس کاگرو کرده بوده تنش!!!!!!!!!

Emad می‌گوید:

ومبت اصلا کانگرو نیست. یه چیزی شبیه خوک با خوکچه هست