بزرگترین انفجار کیهان رخ داد

دانشمندان فضایی آمریکا یک انفجار بسیار عظیم را که در 7 و نیم میلیارد سال نوری فاصله از زمین رخ داد رصد کردند. شدت انفجار به حدی بود که با چشم غیر مسلح و از روی زمین هم دیده شد.

استفان هولاند متخصص ناسا با اظهار شگفتی بسیار از بزرگی این انفجار گفت: " هیچ انفجار و هیچ جسمی با این فاصله با چشم غیر مسلح دیده نمی شود!"

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، تا پیش از این دورترین انفجار فضایی دیده شده با چشم غیرمسلح با نام M33 در فاصله 2.9 میلیون سال نوری از زمین رخ داده بود.

عکس ها مربوط به این انفجار بزرگ است
0 کامنت: