از مصائب تغییر ساعت در ترکیه: در آنتالیا اذان دوبار خوانده شد!


از بامداد امروز(یک شنبه) ساعت ترکیه یک ساعت به جلو کشیده شد. یک مؤذن در شهر توریستی آنتالیا که فراموش کرده بود اذان باید بر اساس شفق خوانده شود نه بر اساس ساعت، اذان صبح را یک ساعت جلوتر خواند!

مؤذن که به اشتباه خود پی برده بود یک بار دیگر هم اذان گفت تا مردم آنتالیان در ساعات صبح امروز دوبار صدای اذان صبح را بشنوند!

تغییر ساعت در ترکیه همه ساله در فصل پاییز و بهار انجام می گیرد و به گفته مسئولان این کشور نقش مهمی در صرفه جویی انرژی دارد.

منبع: اینترنت خبر

0 کامنت: