دانشمندان ادعا می کنند: در آینده نزدیک هرشبانه روز 25 ساعت خواهد شد!

به عقیده دانشمندان، به تدریج ساعات شبانه روزی به 25 ساعت افزایش می یابد!

دانشمندان با محاسبه عوامل زمینی، جوی و فضایی همچنین بررسی کسوفها و خسوف ها محاسبات عجیبی در این باره انجام داده اند.

آنها به این نتیجه رسیده اند که حرکت زمین به دور خودش کند شده است.

این محققان دریافتند که کندی حرکت زمین از سال 700 قبل از میلاد شروع شده است. مهمترین علت این امر از سوی دانشمندان کاهش جاذبه ماه عنوان شده است.

دانشمندان می گویند در زمان دایناسورها - یعنی نزدیک به یکصد میلیون سال قبل- که سرعت گردش زمین به دور خود بیشتر بوده است در زمین شبانه روز، 23 ساعت بوده است.

ضمن آنکه حدود 530 میلیون سال قبل (زمان حیات تک سلولی ها) شبانه روز 21 ساعت بوده است.

دانشمندان می گویند در آن تاریخ، یک سال یعنی گردش زمین دور مدار خورشید تغییری نداشته است. اما با توجه به 21 ساعت بودن شبانه روز، یک سال 420 شبانه روز بوده است!

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از سایت اینترنتی خبر، دانشمندان اکنون می گویند با توجه به کاهش سرعت زمین به دور خودش در آینده ای نزدیک شبانه روز از 24 ساعت بیشتر شده و به 25 ساعت خواهد رسید.

- کپی رایت را رعایت کنیم -


0 کامنت: