خواندن ترانه همانند سک.س برای انسان لذت بخش است!

دکتر "اکارت آلتن مولر" محقق آلمانی موسیقی خواندن ترانه را همانند سک.س لذت بخش دانست.

آلتن مولر می گوید هنگام خواندن ترانه اکسی توسین - هورمون احساس لذت – در انسان بیش از حد ترشح می شود. وی اثبات کرده است که هورمون اکسی توسین نه تنها در مغز بلکه در سراسر بدن انسان احساس لذت را نشر می دهد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از روزنامه وطن ترکیه، بر اساس این تحقیق خواندن ترانه هنگام گوش دادن به موسیقی باعث کاهش استرس در انسان می شود


0 کامنت: