یک تحقیق علمی: افراد دیندار خوشبخت تر هستند

محققانی که روی تأثیر فرهنگ دینی بر انسانها تحقیق می کنند اعتقاد دارند " دینداران مسیحی احساس خوشبختی بیشتری می کنند."

بنا به خبر دیلی میل مسیحیانی که به کلیسا می روند نسبت به آتئیستها (افراد بیدین) خوشبخت تر هستند. این موضوع در کنفرانس رویال اکونومیک سوسایتی عنوان شد. ضمن آنکه دین [دیندار بودن یا نبودن] به عنوان یک موضوع در نزد شرکتهای بیمه مطرح است.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن ترکیه، در این تحقیق که در سطح اروپا انجام شده است مشخص شد کسانی که به کلیسا می روند خوشبخت تر هستند و در مقابل موضوعات سیاسی نیز دیدگاه واقع بینانه تری دارند.

محققان موضوع اطمینان بخشیدن دین به انسانها را امر جدیدی نمی دانند و معتقدند این اطمینان ناشی از دین نسبت به نوع زندگی انسانها متغیر است.

پی نوشت – فکر می کنم منظور روزنامه ترک از افراد دیندار، افراد معتقد به دین باشد و کسانی که حداقل به دین به دیده احترام می نگرند. شاید برای شما هم بارها پیش آمده باشد که در مواقع خطر و ... با اندیشیدن به اعتقادات دینی آرامش نسبی یافته اید.

- کپی رایت را رعایت کنیم -

0 کامنت: