پانگلیش: زبان جدید یکی از رایجترین زبانهای دنیا خواهد شد!

گسترده ترین زبان رایج جهانی یعنی انگلیسی به تدریج درحال آسان شدن است و زبان پانگلیش (زبان انگلیسی جهانی) رفته رفته جای انگلیسی را خواهد گرفت.

محققان زبان معتقدند زبان شکسپیر و دیکنز رفته رفته تغییر یافته و درحال آسانتر شدن است. محققان اشاره می کنند این تغییرات نه توسط انگلیسیها، آمریکاییها و استرالیاییها، بلکه توسط کسانی انجام می شود که این زبان را به عنوان زبان دوم انتخاب کرده اند.

این محققان می گویند زبان پانگلیش زبان مکالمه کسانی که زبان مادریشان انگلیسی نیست خواهد شد و این زبان شبیه انگلیسی خواهد بود. وقتی این ورسیون جدید انگلیسی به خوبی همه گیر شد The به Ze، Friend به Frien، "He talks" به “He talk” تبدیل خواهد شد!

در کنار این تغییرات در پانگلیش تلفظ برخی اصوات به دلیل سختی آن برای غیر انگلیسی ها، صداهای موصوف حذف خواهند شد.

به نوشته نیو ساینتیست تا سال 2010 یک سوم مردم جهان یعنی 2 میلیارد نفر زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود خواهند آموخت و به آن مکالمه خواهند کرد. در مقابل در آنسال تعداد کسانی که زبان مادری شان انگلیسی است 350 میلیون نفر خواهد بود. زبانشناسان می گویند تعداد انگلیسی الأصلها در سال 2020 به 300 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن ترکیه، رفته رفته با گسترش زبان انگلیسی این زبان به لهجه های محلی تقسیم خواهد شد و شرایط کسانی که زبان مادری و اصلی شان انگلیسی است بسیار دشوار خواهد شد!

- کپی رایت را رعایت کنیم!-


پی نوشت- وقتی حروف انگلیسی را در میان حروف فارسی می نویسم بلاگ اسپات قاطی می زند. ببخشید!

0 کامنت: