احتمال تعطیلی حزب عدالت و توسعه ترکیه

یک عضو ارشد قوه قضاییه ترکیه به دلیل آنچه که تضعیف بنیادهای نظام لائیک ترکیه عنوان شده است دعوایی حقوقی را برای بستن حزب عدالت و توسعه آغاز کرد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه، روزنامه های ترکیه با درج عنوان فوری و بسیار مهم به این شکایت پرداختند.

دادستان عبدالرحمن یالچین کایا به دلیل آنکه « حزب عدالت و توسعه به مرکز تضعیف بنیانهای لائسیم در ترکیه» شکایت تنظیم شده را به دادگاه قانون اساسی ترکیه برده است.

نخستین واکنش به این دعوای حقوقی از سوی عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه که عضو حزب عدالت و توسعه است آمد. وی گفت: تلاش برای تعطیلی یک حزب که اکثریت کرسی های پارلمان را دارد چه چیزی برای ترکیه به ارمغان می آورد و باعث از دست دادن چه چیزهایی می شود؟ باید به این سئوال خوب بیندیشیم. وی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران مبنی بر تشابه این دعوای حقوقی با مسأله تعطیلی حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان گفت: به هیچ وجه شباهتی بین این دو دعوای حقوقی وجود ندارد

در ترکیه قوه قضائیه و قوه مجریه از هم مستقل هستند. رئیس جمهور، نخست وزیر و اکثریت پارلمان ترکیه از اعضای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هستند. اما قوه قضائیه هنوز به کنترل این حزب درنیامده است.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رهبر حزب عدالت و توسعه است. - منبع: حریت

- کپی رایت را رعایت کنیم -

پی نوشت - احتمال اینکه این حزب تعطیل شود تقریبا غیرممکن است چرا که اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه از انسانهای بسیار زیرک سیاسی است که خوب می داند چگونه با بحرانها مقابله کند. وی از سوی دیگر در ترکیه چهره ای به شدت مردمی دارد.


0 کامنت: