عکس: این نوزاد دوچهره به عنوان خدای جدید هندیها معرفی شد

در ایالت اوتارپرادش در پنجاه کیلومتری دهلی نو نوزادیبا دو چهره به دنیا آمد. تولد این نوزاد یک هفته ای با دعا و اوراد مذهبی گرامی داشته می شود و به عنوان یک سمبل الهی از او یاد می شود.

این نوزاد دختر که خانواده وی از سلامتی اش اظهار نگرانی می کنند تحت نظارت پزشکان قرار دارد.

در حالی که نوزاد هیچ بیماری ای ندارد مردم زادگاه این نوزاد اعتقاد دارند این نوزاد گانشا (خدای هند) است که دوباره زنده شده است.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از روزنامه وطن ترکیه، پزشکان می گویند این نوزاد هیچ مشکلی از لحاظ جسمی ندارد اما ممکن است در سالهای آینده دچار مشکل سلامتی شود. مردم زادگاه نوزاد شبانه روز به دعا خوانی و قرائت اوراد مذهبی مشغول هستند.

پیش از این نیز در هندوستان یک نوزاد با نام لاکشیما تاتما با چهار دست و پا به دنیا آمده بود.


0 کامنت: