عکس: اینجا دانشگاههای ترکیه است!

عکس های زیر از ورودی دانشگاه سلجوق در شهر قونیه است. هنوز مدت زیادی از آزادی حجاب اسلامی در دانشگاههای ترکیه نمی گذرد.

آزادی پوشش اسلامی به معنای پوشیدن روسری و مانتو برای دانشجویان ترکیه اعلام شده بود اما گویا بعضی از دانشجویان به این هم قانع نبوده اند!

چندی قبل یک دادگاه ترکیه آزادی پوشش اسلامی را تا تدوین آیین نامه دانشگاهها ممنوع کرده بود و یکی از بندهای اقامه دعوای حقوقی علیه حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نیز همین آزادی پوشش اسلامی عنوان شده بود.
0 کامنت: