در کانادا: کشتن آزاد است، عکس گرفتن از جنایت ممنوع است!

این عکسها از کشور کاناداست. کشوری که یک کشور جهان اولی به شمار می رود. و این جنایات نیز در کشور کانادا اتفاق می افتد. با وجود عکس العمل جهانیان، این صحنه های وحشیانه در کانادا همچنان ادامه دارد.

فک ها با میله های آهنی آنقدر زده می شوند تا بمیرند و پوست آنها زنده زنده درآورده می شود. عکس گرفتن از این وحشیگری ها هم ممنوع است!

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، دنیای غرب بارهاست قربانی کردن مسلمانان را بربریت می نامد. در عین حال کانادا همچنان به شکار فک ادامه می دهد.

دولت کانادا که از عکس العمل های جهانیان به شکار فک ها ناراحت شده است یک تصمیم عجیب گرفت: ممنوعیت عکسبرداری از شکار فک ها! این ممنوعیت از جانب وزارت ماهیگیری و اقیانوسهای کانادا گرفته شده است. یک گروه خبرنگار که در روز شکار به خلیج سنت لورنس رفته بودند به خاطر این ممنوعیت نتوانستند وارد محوطه شکار بشوند.

ربه کا ادورث، مدیر گروههای معترض به شکار فک ضمن اشاره به اینکه دولت کانادا برای دورنگهداشتن این وحشیگری ها از چشم انسانها این ممنوعیت را وضع کرده است گفت: این ممنوعیت را و اینکه آنجا چه اتفاقی می افتد با صدای بلند به جهانیان فریاد می کنیم. دنیا باید این وحشیگریها را ببیند.

سخنگوی وزارت ماهیگیری و اقیانوس های کانادا که به خاطر اعتراضات مختلف مجبور به پاسخگویی شد ضمن رد وضع ممنوعیت گفت: بخاطر تأمین امنیت افراد این تصمیم گرفته شده است!

در کانادا نزدیک به 5 میلیون فک زندگی می کنند و سال گذشته مجور صید 270 هزار فک داده شده بود اما 330 هزار فک صید شده بود. صیادان برای آنکه پوست فک صدمه نبیند آنها را با میله می زنند و زنده زنده پوست آنها را می کنند.

اتحادیه اروپا به دنبال ممنوعیت واردات پوست فک از کاناداست.
1 کامنت:

بهزاد می‌گوید:

برید بابا ملت بیچاره را سر کار نزارید این عکس ها اونایی که توش آدم هست کاملاً کرافیکی هستند و اون فوک ها هم حتماً به یه دلیلی مردن توی این ملکت 10 تا 10 تا جوونامونو میکشن هیچ کسی صداش در نمیاد بعد ببین با یه عکس گرافیکی چیکار میکنین.