عکس: در نیویورک متکاها به جنگ یکدیگر رفتند!

صدها دختر و پسر جوان نیویورکی با متکاهایی که از خانه آورده بودند یا از مغازه ها خریده بودند به جنگ با یکدیگر رفتند و به این ترتیب استرس را از خود دور کردند! جنگ متکاها در نیویورک تلفات جانی نداشت اما پلیس مجبور به مداخله شد!

جنگ متکاها در میدان یونیون در منهتن نیویورک با یک دعوت اینترنتی شروع شده بود. میدان یونیون به میدان جنگ متکاها تبدیل شد و کف خیابان پر از پر مرغ و قو و... شد. بسیاری از جوانان حاضر در این تفریح شاد را دانشجویان تشکیل می دادند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از ملیت، این سومین سال شروع جنگ متکاها در نیویورک است. بخاطر آنکه جنگ متکاها بسیار بیش از زمان معمول طول کشید پلیس مجبور به مداخله شد. بسیاری از جوانان بعد از این جنگ ترجیح دادند روی فرشی از پرها بخوابند و استراحت کنند!

جمع آوری بقایای این جنگ سه ساعته (پرها و متکاها) نیز به عهده خود این جوانان بود!

کپی رایت را رعایت کنیم!

سایر عکس ها را اینجا ببینید


0 کامنت: