یک ماجرای باورنکردنی: خروس بیچاره گفت: مادر، جان خود را نجات داد!

راستش این خبر به حدی عجیب است که باورکردنش سخت است!

به گزارش روزنامه حریت، در بخش مارماریس استان موغلا یک خروس بی محل که به دلیل قوقولی قوقو در وقت نامناسب به سوی مرگ می شتافت با گفتن "مادر" جان خود را نجات داد!

این خروس که اسم محمد علی روی او گذاشته اند هنگامی که برای کشتن او را از لانه اش درآوردند شروع به "مادر" گفتن کرد. یک دامپزشک در این باره گفت: خروس نیز همانند تمام حیوانات قابلیت تقلید صدا را دارد. اما اولین بار است که می شنوم یک خروس صدای انسان را تقلید می کند. این خروس از طوطی مهارت بیشتری دارد!

این خروس متعلق به یک خانواده بزرگ بود. هنگامی که با خواندن بی وقت تمام خانواده را عاصی کرد تصمیم به کشتن او گرفتند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، این خروس هربار که ایک انسان او را می گیرد شروع به مادر گفتن می کند!

صاحب خروس مادردوست(!) بعد از دیدن این منظره از کشتن خروس صرفنظر کرد و خروس دوباره سلطان ده مرغ دور و اطرافش شد!

محمد علی، صاحب این خروس که نام خود را روی او گذاشته است گفت: پیش از این نیز بارها این خروس 1 و نیم ساله ام را در دستم گرفته بودم. اما هیچ وقت برای سربریدنش او را نگرفته بودم. این بار به محض آنکه خواستم این خروس را برای کشتن بگیرم شروع به گفتن کلمه "مادر" کرد! در آن لحظه حیران ماندم و تصمیم گرفتیم او را نکشیم!

دامپزشک محل هم گفته است این خروس از طوطی من هم بهتر صدا را تقلید می کند. طوطی من در طول یک سال یک کلمه هم یاد نگرفته است اما این خروس مادر می گوید! هرچند که معنایی که مادر برای ما دارد برای این خروس ندارد و تنها یک صداست!

----

- باز هم بگویید جهان سومی ها خرافاتی نیستند!

- مادر در ترکی آننه (Anne) است! خروس هم احتمالا به ترکی مادرمی گفته است!!


0 کامنت: