در ترکیه استقبال از کلاسهای قرآن 200 درصد افزایش یافت!

بر اساس آخرین آمارها تعداد کسانی که در ترکیه به کلاس قرآن می روند در چهارسال گذشته 200 درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار وزارت امور دینی ترکیه در سال 2004 تعداد 127 هزار نفر به کلاسهای قرآن می رفتند که امسال این آمار به 250 هزار نفر رسیده است. از این 250 هزار نفر نیز 228 هزار نفر را زنان و دختران تشکیل می دهند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، کلاسهای قرآن که از سوی وزارت دیانت ترکیه برگزار می شود 32 هفته است.

در سال 2004 تعداد کلاسهای قرآن در ترکیه 4 هزار و 323 کلاس بود که این آمار در سال 2008 به 7 هزار و 36 افزایش یافته است.

بر اساس آمار دیگر وزارت امور دینی ترکیه تعداد مساجد در ترکیه 77 هزار و 777 عدد است.

تنها در طول یک سال گذشته در ترکیه 1855 مسجد ساخته شده است.

1 کامنت:

شایگان می‌گوید:

جدا برای ترک ها نگرانم، اشتباهی که مردم ایران در سی سال پیش مرتکب شدند رو این ها دارن الان مرتکب میشن، به نظر من در چند دهه ی آینده خیلی از کشورها با بحرانی روبرو می شوند که الان مردم ایران با اون روبرو هستند و البته در اون وقت مردم ایران در آسایش هستند.