مردی در عربستان بخاطر دشنام دادن به خدا گردن زده می شود!

این مرد آرایشگر که 11 سال قبل برای کار به عربستان رفته بود بخاطر آنکه مرد خیاط مصری گفته بود وی به خدا فحش داده است گردن زده می شود!

صبری بوغدای 31 ساله که 13 ماه است بخاطر اتهام فحش دادن به خدا در زندان به سر می برد با مجازات مرگ رو به روست. این مرد اهل استان ختای ترکیه بخاطر شکایت همسایه مصری اش که به کار خیاطی مشغول است به زندان افتاد، هشت بار در دادگاه حاضر شد تا اینکه به او گفتند با خانواده ات وداع کن چرا که سرت بریده خواهد شد!

صبری بوغدای که سه سال قبل ازدواج کرده است صاحب یک پسر 16 ماهه به نام سلیمان است. معزز، همسر 26 ساله وی گفته است: هنگامی که فرزندم سه ماهه بود یکی از دوستان شوهرم خبر زندانی شدنش را به من داد. بعد به عربستان رفتم و از خیاط مصری پرسیدم چرا اینکار را کرده است چون شوهر من فحش نخواهد داد! وی هم گفت این مشکل من نیست. بعدها هم در دادگاه حاضر نشد. بعدها فهمیدیم این خیاط مصری شاکی مغازه اش را بسته و ناپدید شده است.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، تا کنون برای آزادی این شهروند ترکیه عبدالله گل رئیس جمهور و طیب اردوغان نخست وزیر نیز میانجیگری کرده اند اما این میانجی گری ها تاکنون بی جواب مانده است.

این آرایشگر که به جرم فحش دادن به خدا به زده شدن گردنش محکوم شده است در شهر جده عربستان به آرایشگری اشتغال داشت. مرد مصری که به پلیس ها خبر داده بود وی به خدا فحش داده است نیز ناپدید شده است.

- کپی رایت را رعایت کنیم -


0 کامنت: