فتوای جنجالی وزارت دیانت ترکیه: تغییر دین مجاز است و مجازات خروج از اسلام مرگ نیست!


وزارت دیانت ترکیه فتوایی صادر کرد که در نوع خود بسیار مناقشه برانگیز خواهد بود. در فتوای وزارت دیانت ترکیه آمده است: "هرکسی همچنانکه اختیار قبول یک دین را دارد این اختیار و آزادی را هم دارد که دینش را تغییر دهد"

در فتوایی که پروفسور دکتر حقی اونال عضو شورای عالی وزارت دیانت ترکیه داده است در بخش "آزادی عقیده" آمده است: "در آیات قرآن برای کسانی که از اسلام به دین دیگری می گروند جز مجازات اخروی چیز دیگری نیامده است"

در این فتوا به آیه 137 سوره نساء استناد شده است که در آن برای خارج شدگان از اسلام مجازات مرگ پیش بینی نشده است.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن، اونال همچنین در این فتوا که در ماهنامه وزارت دیانت به چاپ رسیده آورده است: "حضرت محمد هیچ کسی را به پذیرش عقیده اش مجبور نکرده است و علیه عقیده های متفاوت اجبار و زور به کار نبرده است."

- کپی رایت را رعایت کنیم-

0 کامنت: