دویچه وله هم از تجزیه طلبان حمایت کرد!

بخش فارسی رادیو آلمان (دویچه وله) هم حمایت پنهانی خود را از تجزیه طلبان به صورت علنی درآورد!این رادیو که پیش از این به صورت غیرمستقیم به حمایت از فعالیتهای جدایی طلبانه یک گروه تجزیه طلب می پرداخت اکنون به صورت آشکار و در قالب مصاحبه به حمایت از این گروه تجزیه طلب روی آورده است!

در مصاحبه ای که کیواندخت قهاری خبرنگار این رادیو با شخصی به نام بابان سقزی از دانمارک انجام شده است حزب جدایی طلب پژاک به عنوان "حزبی با شرکت اکثر قشر دانشجو و قشر تحصیلکرده‌ کردهای کردستان ایران، و البته غیر از کردها از ملیت‌های مختلف مثل فارس و ملیت‌های دیگر، حتا ترک هم در این حزب برای تاسیس این حزب شرکت کرده‌اند" یاد شده است!

جالب اینجاست که در این مصاحبه میزان استقبال از این حزب بسیار زیاد عنوان شده است و از فعالیتهای تجزیه طلبانه این حزب مبنی بر رویای جداکردن بخشهای غربی ایران و کشتن سربازان ایرانی به دست اعضای پژاک سخنی به میان نیامده است.

در این مصاحبه در مورد میزان محبوبیت این حزب آمده است: "واقعیت این است که در این مدت کوتاه توانسته خیلی سریع در میان قشر روشنفکر و دانشجوهای کرد و غیرکرد در ایران گسترش پیدا بکند و استقبال زیادی از طرف جوانان از این حزب شده است."

و "تولد پژاک به عنوان یک ضرورت تاریخی" عنوان شده است. معلوم نیست کدام ضرورت تاریخی باعث آغاز فعالیتهای تجزیه طلبانه این گروه جدایی طلب شده است!

حمایت از پژاک توسط این رادیو در حالی صورت می گیرد که بر خارجی بودن این حزب و وابسته بودن آن به یک جریان غیرایرانی (پ.ک.ک) نیز در همان مصاحبه صحه گذاشته شده است! ضمن آنکه اهداف پژاک مبنی بر تجزیه خواهی بر هیچ کسی از جمله کردهای ایرانی پوشیده نیست.

پیش از این نیز رادیو زمانه حزب جدایی طلب پژاک را حزبی با مبارزات پارلمانی برای کسب حقوق کردها دانسته بود!

معلوم نیست آیا سیاست رسمی دولت آلمان حمایت از گروههای تجزیه طلب ایرانی است یا اینکه خبرنگاران بخش فارسی رادیو آلمان خواهان تجزیه ایران هستند.

پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان حزبی است که برای تجزیه بخشهای غربی ایران تلاش می کند و شاخه ای از پ.ک.ک می باشد

لینک مصاحبه دویچه وله درباره پژاک

لینک رادیو زمانه که در آن مبارزات پژاک، پارلمانی عنوان شده است

نیروهای پژاک 6 سرباز ایرانی را به شهادت رساندند


2 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

جالبه این حزب دشمن ترک وفارسه
من خودم تورک ایرانی می دونم هیچ وقت هم به فکر تجزیه ایران زیبا نیستم وفقط می خوام که حقوقم به عنوان یک ایرانی به رسمیت شناخته بشه همین
دوست ندارم برام جک بسازن
دوست ندارم کشور عزیزم نوکر ارمنستان باشه
دوست دارم فرزندم تورکی هم ید بگیره
بخونه و بنویسه
و دوست دار..........
اما دوست ندارم به روی برادرم هم دینم هموطنم کسی که باهاش سر یه سفره نشستم اسلحه بکشم

ناشناس می‌گوید:

سلام
شاید برایتان جالب باشد که بگویم سردبیر صدای آلمان آقای جمشید فاروقی در تارنمای برای یک ایران با یکی به میخ زدن و یکی به نعل زدن سخنگوی تجزیه طلبان شده است.