سه ایرانی در حین سرقت در ترکیه دستگیر شدند

دو مرد و یک زن ایرانی که با پاسپورت جعلی در شهر بولو در نزدیکی استانبول تردد می کردند هنگام سرقت از یک مغازه دستگیر شدند. یک کودک دوساله نیز در بغل سارقان بوده است.

مأموران پلیس بولو که به این سه نفر مشکوک شده بودند آنها را زیر نظر گرفتند. سارقان به بهانه تبدیل ارز وارد یک سوپرمارکت در محله پاشاکوی شدند و هنگامی که می خواستند وجوه نقد صاحب مغازه را از دستش بقاپند توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، هویت این افراد مجتبی حائری 30 ساله، بهزاد خیری فردنژاد 40 ساله و فرزانه فرهادی 25 ساله اعلام شده است.

دستگیرشدگان تسلیم مقامات قضایی شده اند.

پی نوشت – اکثر ایرانیانی که برای پناهندگی به اروپا مسیر ترکیه را انتخاب می کنند به لحاظ مالی در تنگنا قرار می گیرند و متأسفانه برخی از آنان برای سیر کردن شکم خود دست به کارهایی اینچنین می زنند.

ضمن آنکه مطبوعات ترکیه معمولا اسم متهمان را به طور کامل اعلام می کنند.


0 کامنت: