یک عکس، یک حرف: کاندوم 3 کیلومتری در رومانی!

هزاران نفر در بخارست پایتخت رومانی برای توجه جهانیان به خطر ایدز یک کاندوم سه کیلومتری ساختند.

این کاندوم عظیم از به هم پیوستن 25 هزار و 700 کاندوم تشکیل شده است.

این رکورد وارد کتاب رکوردهای گینس شده است.

منبع: حریت0 کامنت: