عکس: انرژی هسته ای حق مسلم ترکها نیست!

بعد از تصویب قانون ایجاد نیروگاههای هسته ای در ترکیه، بسیاری از طرفداران محیط زیست در آن کشور به مخالفت با ایجاد نیروگاه های هسته ای برخاستند. به عقیده آنان تأثیرات زیست محیطی نیروگاههای هسته ای بسیار مخرب خواهد بود.

چهار نفر از اعضای صلح سبز در اقدامی جالب و عجیب برای مخالفت با احداث نیروگاه هسته ای در ترکیه به ساختمان مرکزی وزارت انرزی ترکیه نفوذ کردند و با شعارنوشته هایی از بام ساختمان بیست طبقه ای این وزارتخانه آویزان شدند!

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن، این افراد با بستن طناب به خودشان از طبقه بیستم تا طبقه هفدهم رسیدند در حالی که شعارهایی در مخالفت با احداث نیروگاه اتمی در دست داشتند.

"به حکایت اتمی اعتماد نکن"، "نه به اتم" و "وزیر لخت است" از جمله پانکاردهایی بود که اعضای صلح سبز با خود حمل می کردند.
0 کامنت: