پایان مشکل ارگا.سم در زنان: واکسن ارگا.سم تولید شد!

واکسن جدیدی برای تقویت نقطه جی در خانمها عرضه شد. این واکسن احساس لذت خانمها را هنگام ار.گاسم به اوج خواهد رساند و مدت ارگا.سم آنها را نیز به طور محسوسی افزایش خواهد داد.

همچنین در لیفها و استخوانهای اطراف نقطه جی خانمها نیز انژکسیون انجام خواهد شد.

مؤسسه "UK Laser Rejuvenation Center" در انگلستان در نقطه جی زنانی که مشکل ار.گاسم دارند کلاژن تزریق می کنند.

کلاژن پروتئین تشکیل دهنده لیفها و استخوان است. در سایه این عمل که G Shot” نام دارد منطقه نقطه جی زنان افزایش می یابد و حساس تر می شود.

واکسن برای زنانی که نقطه جی ندارند:

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، پروفسور پانوئل دارتی " Phanuel Dartey" از مرکز تحقیقات واژن نیز در مورد یافته های جدید گفت: " 87 درصد زنانی که این واکسن به آنها تزریق شد ارگا.سمشان را غیرقابل باور توصیف کردند. ما ابتدا در مورد وجود یا عدم وجود نقطه جی در مشتریان زن تحقیق می کنیم. در 15 درصد زنان نقطه جی وجود ندارد. بعد از تثبیت مکان نقطه جی زنان با یک اسپکولوم ویژه و نور به آن نقطه می رسیم.

در این مرحله راحت بودن خانمها برای تأثیر بسیار مهم است. این واکسن هیچ تأثیر منفی و جانبی ندارد.

بانوان باید بدانند که این یک شیوه افزایش لیبیدو است و نباید آنرا با درمان سک.س اشتباه بگیرند.

لینک مرتبط- عکس نقطه جی گرفته شد

خبر ای.بی. سی در مورد جی شات (انگلیسی)

پی نوشت- متن خبر یک سایت اینترنتی و یک روزنامه دیگر هم آمده است.

0 کامنت: