عکس نقطه جی گرفته شد! (عکس)

یک متخصص در ایتالیا عکس نقطه جی را گرفت. پروفسور دکتر امانوئل جانینی متخصص ژینکولوگ و استاد مدیکال سک.سولوژی دانشگاه L’aquila بعد از سالها مطالعه و پژوهش نقطه جی را که ارگاسم خانمها را تضمین می کند پیدا کرد و عکسی از آن نقطه گرفت.

نقطه جی که برای اولین بار در سال 1950 از سوی ژینوکولوگ آلمانی ارنست گرافنبرگ مطرح شد تا سالها بین دانشمندان باعث بحث های فراوانی شده بود. در حالی که برخی از دانشمندان از وجود نقطه جی در بدن دفاع می کردند برخی دیگر از دانشمندان نیز به دلیل نبود منبع خاصی، نقطه جی را خیالی و یوفوی ژینوکولوگها می دانستند.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن ترکیه، پروفسور امانوئل جانینی سالها روی پروژه ای کار کرد که در آن خانمهایی که اورگاسم شده اند یا به ارگاسم نرسیده اند شرکت داشتند. وی بر اساس اکوگرافی های گرفته شده از این زنان کشف کرد در زنانی که اورگاسم واژینال را تجربه می کنند دیوار حائل بین واژن و راه ادرار (پیشابراه؟) فضای بزرگتری دارد.

این دانشمند عکس نقطه جی را هم به عنوان مدرک منتشر کرده است.

-کپی رایت را رعایت کنیم -0 کامنت: