بارون خواهم کاشت در سینه آسمان (ترانه ای زیبا از باریش آکارسو)


نم شبانه آیا ریخته شده توی چشات؟

چی می شه اونجوری با چشمای خیس نگاهم نکنی؟!

موهاتو بریز رو سینه هام و برام از دردات بگو

فقط با اون چشای خیست اونجوری نگام نکن

برات شخم می زنم تمام مزارع ابری رو

بارون خواهم کاشت در سینه آسمان

چایی تو با آفتاب دم می کنم

اون چیزی که توی دلمه رو رو می کنم

چماق می ذارم لای چرخ دوار فلک

چماق می ذارم لای چرخ فلک

شخم می زنم تمام مزارع ابری رو

بارون خواهم کاشت در سینه آسمان

فقط با اون چشای خیست، اونجوری نگام نکن

فقط با اون چشای خیست، اونجوری نگام نکن...

نام اصلی ترانه: ایسلاک ایسلاک (خیس خیس)

باریش آکارسو ستاره جوان موسیقی راک ترکیه است که در اوج دوران هنری اش بر اثر تصادف درگذشت. وی هواداران زیادی در بین نسل جوان داشت.

لینک مرتبط: عصیان ستاره ناکام موسیقی راک ترکیه علیه آمریکا


3 کامنت:

Mahmoud می‌گوید:

Your weblog is so useful and I usually read it whenever I have time.
Thank you verey much.
Mahmoud .Canada

ناشناس می‌گوید:

şu iki kilip de güzel

http://uk.youtube.com/watch?v=sAAyOHa9fDI&feature=related


ve


http://uk.youtube.com/watch?v=egULhSpCDWs&feature=related

ناشناس می‌گوید:

topic12, [url=http://www.chop.edu/forum/user/profile/8207.page]buy klonopin[/url], :-( rsy, http://www.chop.edu/forum/user/profile/8207.page klonopin no prescription *sorry*, [url=http://www.chop.edu/forum/user/profile/8208.page]cheap xanax 2mg[/url], ;-( xgb, http://www.chop.edu/forum/user/profile/8208.page xanax 2mg *sorry*, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=6]order adipex[/url], ;-( pnn, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=6 order adipex ;-(, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=7]alprazolam without prescription[/url], :-) xjp, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=7 buy alprazolam no prescription :-(, [url=http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=8]order ambien no prescription[/url], ;-( inm, http://forum.cprs.ca/default.aspx?g=posts&m=8 buy ambien without prescription :-)