زیباترین عکس ها از برخورد دو کهکشان در فضای بی نهایت!

دو کهکشان در فاصله 400 میلیون سال نوری به هم برخورد کردند. بعد از این برخورد دو کهکشان یک پل تشکیل دادند.

توده غبار عظیمی بعد از برخورد این دوکهکشان غول آسا ایجاد شد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، ستاره معروف به UGC8335 ستاره مرکزی کهکشان خرس بزرگ به شمار می رود که در فاصله 400 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد.

عکسهای زیبایی که از برخورد این دو کهکشان می بینید توسط تلسکوپ هابل گرفته شده اند.
0 کامنت: