جمعیت ترکمنستان در سال 2007، پنج میلیون و چهارصد و دو نفر اعلام شد

بر اساس نتایج سرشماری سال 2007 در ترکمنستان جمعیت این کشور 5 میلیون و 402 هزار و 2 نفر اعلام شده است. از این تعداد دو میلیون و 693 هزار و دو نفر مرد و دو میلیون و 709 هزار نفر زن هستند.

بر اساس این نتایج، جمعیت شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان 598 هزار نفر، جمعیت استان آخال 807 هزار و دو نفر، استان ماری(مرو) 1 میلیون و 270 هزار نفر، استان لباب 1 میلیون و 133 هزار و نه نفر، استان داش اغوز 1 میلیون و 171 هزار و یک نفر و استان بالکان 421 هزار و 4 نفر می باشد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از خبرگزاری ترکمن پرس، دور بعدی سرشماری نفوس در ترکمنستان در دسامبر سال 2012 انجام خواهد شد.

در ترکمنستان زاد و ولد از سوی دولت با سیاستهای تشویقی همراه است. قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور این کشور تسهیلات خاصی را برای زنانی که هشت فرزند به دنیا بیاورند در نظر گرفته است.

گفتنی ست نرخ بی سوادی در کشور ترک تبار ترکمنستان صفر درصد است.

چند سایت مفید برای آشنایی با ترکمنها و ترکمنستان:

سایت ترکمنهای جهان (چند زبانه)
سایت ترکمنستان(انگلیسی)
سایت رسمی اخبار ترکمنستان - آلتین عصر(ترکمنی)
معرفی ترکمنستان در سازمان سیا(انگلیسی)
سایت ایرانی دانشجویان ترکمن(فارسی)


0 کامنت: