عضو نمایندگان آمریکا از چراغ قرمز رد شد، فساد اخلاقی اش هم آشکار شد!

ویتو فتسللو عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوریخواه بخاطر مصرف مشروبات الکلی تلاش کرد با عبور از چراغ قرمز از دست پلیس فرار کند. اما گوشه ای از فساد اخلاقی اش هم آشکار شد!

مشخص شد این عضو مجلس نمایندگان آمریکا که با شخص دیگری غیر از همسرش رابطه جن.سی داشت از رابطه جن.سی اش یک بچه سه ساله هم دارد!

با وجودی که فوسللا از همسر و سه فرزندش عذرخواهی کرده است مشخص نیست این عذرخواهی تا چه حد کارساز باشد!

وی بعد از عبور از چراغ قرمز به پلیس گفته بود برای دیدن دخترش می رود. همین حرف باعث زیرذره بین برده شدن زندگی خصوصی وی شد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از حریت، فوتسلا با این کار علاوه بر اینکه ممکن است زندگی زناشویی اش با خطر فروپاشی مواجه شود ممکن است کرسی اش در مجلس را نیز از دست بدهد.


0 کامنت: