عکس: دو کشور همسایه و انرژی هسته ای!

موضوع هردو یک چیز است، انرژی هسته ای
اما زمین تا آسمان فرق است بین خواسته ها!
ما آنرا حق مسلم خود می دانیم، آنها می گویند نمی خواهند در کشورشان انرژی هسته ای داشته باشند!
تنها یک چیز مسلم است، آنهم اینکه برخلاف گفته های مسئولان، انرژی اتمی اصلا هم یک انرژی پاک نیست!
عکسهای ترکیه از خبرگزاری آناتولی می باشد


0 کامنت: