زن 54 ساله بعد از آگاهی از خیانت شوهرش، او را برای بار دوم ختنه کرد!

زنی که به خیانت شوهرش پی برده بود عاقبت بعد از 30 سال زندگی مشترک، هنگامی که شوهرش به خواب رفته بود آلت جنسی وی را با چاقو برید!

این واقعه دردناک برای آقایان، شنبه شب در شهر ازمیر اتفاق افتاد. زن ابتدا برای شوهرش آبجو و صدف دریایی تهیه کرد و به او خوراند. در ساعات بامداد، زن بعد از آنکه از خوابیدن شوهرش مطمئن شد با چاقو آلت شوهرش را برید.

الف.ش مرد 54 ساله که 30 سال با همسرش ن.ش زیر یک سقف زندگی کرده بود در میان خون و درد بیدار شد و بعد از آنکه از شوک بریده شدن آلتش خارج شد به سرعت خود را با آلت بریده به بیمارستان رساند.

مرد ابتدا به پرسنل درمان گفته بود هنگام بریدن موهای زائد آلت تناسلی اش را به اشتباه بریده است و بعد از اصرارهای پرسنل بیمارستان گفت این کار توسط همسرش صورت گرفته است!

پلیس همسر این مرد را بازداشت کرد و زن نیز علت این کار را فریب دادن وی از سوی شوهرش اعلام کرد. وی افزود بعد از سی سال زندگی مشترک، شوهرم به طور دائم مرا فریب می داد و این اواخر هم به طور مرتب به خانه یک زن دیگر می رفت. عاقبت چاره ای جز بریدن آلت شوهرم پیدا نکردم!

آلت تناسلی مرد خیانتکار نیز دوباره از سوی پرسنل بیمارستان بخیه زده شد،
(اما آیا بمانند سابق کار خواهد کرد یا نه مشخص نیست!;)

منبع: ملیت

0 کامنت: